check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Adverteren


VACO NIEUWS

Bladformule
VACO Nieuws is het nieuwsblad voor de banden- en wielenbranche in de Benelux. Het blad geeft nieuws en achtergrondinformatie over ontwikkelingen in de gehele bedrijfstak. Dankzij de hoge organisatiegraad binnen de banden- en wielenbranche (circa 90%) en de positie van VACO binnen de bedrijfstak heeft VACO Nieuws een hoog leesbereik en een hoge waardering.

Lezersdoelgroep
De lezers van VACO Nieuws zijn:

 • management en staf van ondernemingen in de banden- en wielenbranche: directies, productmanagers en buitendienstmedewerkers.
 • management en directie werkzaam in het beroepsgoederen- en personenvervoer, bij leasemaatschappijen, equipementleveranciers en auto-importeurs.
 • relaties van VACO en opleidingsinstituut SVOB: overheden, media, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, verwante brancheorganisaties en koepelorganisaties.
   

Oplage
2.400 exemplaren

 
 Tarieven VACO Nieuws 2020
 Formaat  1/1 pagina  1/2 pagina liggend  1/2 pagina staand
 Prijs  € 1.640,-  € 1.245,-  € 1.305,-

 

 Bijsluiters 2020
 Tot 30 gram  € 1.525,-
 Tot 50 gram  € 1.750,-
 Tot 100 gram  € 2.120,-

 

 Toeslagen en reducties
 Full colour  € 455,-
 Voorkeursplaatsing  + 20%
 Omslag pagina vier (cover 4)  + 30 %
 VACO-leden  - 25%

 

VACO WIELENSPECIAL

Bladformule
De VACO Nieuws Wielenspecial is een initiatief van de sector Wielen van VACO. In deze sector zijn de exclusieve importeurs van lichtmetalen wielen in Nederland verenigd. De special geeft een overzicht van de nieuwste wielentrends.

Doelgroep
De Wielenspecial wordt als bijlage meegezonden met VACO Nieuws 1 en geadresseerd verspreid onder bedrijven die actief zijn in de autobranche.

Oplage
9.000 exemplaren (2019)

 Tarieven Wielenspecial 2020
 Formaat  1/1 pagina  1/2 pagina
 Prijs  € 1.800,- € 1.375,-

 VACO WINTERSPECIAL

Bladformule
De VACO Nieuws Winterspecial is het naslagwerk voor zowel bandenspecialisten als de Nederlandse automobilist. Highlights uit de special: een up-to-date overzicht van de Europese wet- en regelgeving van winterbanden, winterbanden-FAQ’s, wielentrends en winter(sport)tips.

Doelgroep
De VACO Nieuws Winterspecial is bedoeld voor de Nederlandse automobilist (consument) en wordt verspreid als bijlage bij VACO Nieuws 3 èn via de promotiepakketten ‘Debandenwisselweken’ van VACO. De Winterspecial komt hierdoor op de leestafel te liggen van alle VACO-erkende bandenservicebedrijven in heel Nederland.

Oplage
20.500 exemplaren (2019)

 Tarieven Winterspecial 2020
 Formaat  1/1 pagina  1/2 pagina
 Prijs  € 2.120,-  € 1.485,-

 


 

Aanleverspecificaties

Aanleveren als Certified PDF-bestand. Resolutie: minimaal 300 dpi, CMYK

 Afmetingen  
Zetspiegel 1/1 pagina    193 x 280 mm 
Zetspiegel 1/2 pagina liggend    193 x 137 mm
Zetspiegel 1/2 pagina staand      94 x 280 mm
Aflopend 1/2 pagina staand (incl. 3 mm rondom)   108 x 303 mm
Aflopende bladspiegel 1/1 pagina
 (incl. 3 mm rondom)
  216 x 303 mm

 


 

 

Verschijnings- en aanleverdata 2019

 VACO Nieuws
 Uitgave  Verschijning  Aanleveren 
 advertentiemateriaal
 1/2019  29 maart  25 februari
 2/2019  21 juni  17 mei
 3/2019  25 oktober  23 september
 4/2019  27 december  22 november

 

 Wielenspecial
 Maand  Verschijning  Aanleveren 
 advertentiemateriaal
 maart  29 maart  18 februari

 

 Winterspecial
 Maand  Verschijning  Aanleveren 
 advertentiemateriaal
 oktober  25 oktober  16 augustus

 


 

Online advertentiemogelijkheden

Uw banner wordt 6 maanden getoond op de homepagina
van bandveilig.nl en op onze campagnewebsites
debandenwisselweken.nl en doedebandencheck.nl.

Let op: uw banner rouleert door deze pagina’s en heeft
geen vaste positie.

       € 600,-    
Uw banner staat een half jaar op een vaste positie op      
een pagina met een specifiek onderwerp in de rubriek
‘banden en wielen’ (zoals bijvoorbeeld op de pagina
over tpms of wielen).
       € 480,-    
 Specificaties: • 400 x 195 pixels • Maximaal 40 kb • Aanleveren als PNG, JPEG of GIF (let op: geen flash-bestand of animated banners)

 


 

Algemene voorwaarden

 • Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele correcties en opmaakkosten.
 • Bij annulering van een advertentie of bijsluiter worden annuleringskosten in rekening gebracht.
 • SUBP verstrekt geen burokorting.
 • SUBP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel later verschijnen van de publicaties.
 • Voor de leveringsvoorwaarden zijn de regelen voor het Advertentiewezen 1990 aangevuld met de algemene bepalingen van de uitgever van toepassing.
 • Uitgever en redactie dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, bijsluiters, meehechters en advertorials, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan.
 • Aan de redactionele samenstelling en inhoud wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaarden uitgever en redactie geen aan sprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan danwel de directe of indirecte  gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan.
 • Niets uit onze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 • Opdrachten kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd.

 


 

Uitgever: Stichting SUBP | Postbus 33 | 2300 AA Leiden | Telefoon: (071) 568 69 30 | subp@kcleiden.nl
SUBP verzorgt de communicatie voor VACO. De uitgaven zijn objectieve en betrouwbare informatiebronnen. De binding met VACO zorgt voor een hoge neutraliteit.