check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren in onze VACO-publicaties. Hieronder staat een overzicht van alle advertentiemogelijkheden. VACO-leden ontvangen 25% ledenkorting over het basistarief. 
 

VACO NIEUWS

VACO Nieuws is het nieuwsblad voor de banden- en wielenbranche in de Benelux. Het blad geeft nieuws en achtergrondinformatie over ontwikkelingen in de gehele bedrijfstak. Dankzij de hoge organisatiegraad binnen de banden- en wielenbranche (circa 90%) en de positie van VACO binnen de bedrijfstak heeft VACO Nieuws een hoog leesbereik en een hoge waardering.

Doelgroep

 • management en staf van ondernemingen in de banden- en wielenbranche: directies, productmanagers en buitendienstmedewerkers.
 • management en directie werkzaam in het beroepsgoederen- en personenvervoer, bij leasemaatschappijen, equipementleveranciers en auto-importeurs.
 • relaties van VACO en opleidingsinstituut SVOB: overheden, media, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, verwante brancheorganisaties en koepelorganisaties.

Oplage
2.400 exemplaren

 Tarieven VACO Nieuws 2022
 Formaat  1/1 pagina  1/2 pagina liggend  1/2 pagina staand
 Prijs  € 2.325,-*  € 1.916,-*  € 1.980,-*
*Per ingang van 1 januari 2022 is de full colour toeslag direct in de totaalprijs inbegrepen.
 
 Bijsluiters 2022
 Tot 30 gram  € 1.580,-
 Tot 50 gram  € 1.820,-
 Tot 100 gram  € 2.200,-

 

 Uw logo op een themapagina in VACO Nieuws*
 Formaat  1/8 pagina
 Prijs  € 336,- (inclusief opmaak advertentieblok)

* VACO Nieuws 1/22: The Tire Cologne
   VACO Nieuws 2/22: Agrotechniek

 


Toeslagen en reducties
 Voorkeursplaatsing  + 20%
 Omslag pagina vier (cover 4)  + 30 %
 VACO-leden  - 25%
 


VACO WINTERSPECIAL

De VACO Winterspecial is het naslagwerk voor zowel bandenspecialisten als de Nederlandse automobilist. In de special staan: een up-to-date overzicht van de Europese wet- en regelgeving van winterbanden en sneeuwkettingen voor personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen en bedrijfswagens, veelgestelde vragen over winterbanden, achtergrondinformatie over lichtmetalen wielen, bedrijfswagenwielen en bandenspanningscontrolesystemen (tpms). Daarnaast staat de special vol tips over veilig rijden in de winter.

Doelgroep
De VACO Winterspecial is bedoeld voor de automobilist. De special maakt deel uit van het promotiepakket van de campagne 'De Bandenwisselweken', dat wordt verspreid onder alle VACO-erkende bandenservicebedrijven. De special wordt verstuurd als bijlage bij VACO Nieuws 3.

Oplage
20.500 exemplaren (2020)

 
 Tarieven VACO Winterspecial 2022
 Formaat  1/1 pagina  1/2 pagina
 Prijs  € 2.820,-*  € 2.200,-*

*Per ingang van 1 januari 2022 is de full colour toeslag direct in de totaalprijs inbegrepen.
 

 Toeslagen en reducties
 Voorkeursplaatsing  + 20%
 Omslag pagina vier (cover 4)  + 30 %
 VACO-leden  - 25%

 


 

VACO WIELENSPECIAL

De VACO Wielenspecial is een initiatief van de sector Wielen van VACO. In deze sector zijn de exclusieve importeurs van lichtmetalen wielen in Nederland verenigd. De special geeft een overzicht van de nieuwste wielentrends en informatie over personenwagens- en truckwielen. In de special staat een merkenoverzicht wielen voor personenwagens, bestelwagens, 4x4-voertuigen, trucks, bus, caravans en campers, inclusief de bedrijfsnamen van de betreffende importeurs.

Doelgroep
De VACO Wielenspecial wordt als bijlage meegezonden met VACO Nieuws 1 en geadresseerd verspreid onder bedrijven die actief zijn in de autobranche.

Oplage
9.000 exemplaren (maart 2020)

 
 Tarieven VACO Wielenspecial 2022
 Formaat  1/1 pagina  1/2 pagina
 Prijs € 2.495,-*

€ 2.085,- *

*Per ingang van 1 januari 2022 is de full colour toeslag direct in de totaalprijs inbegrepen.


 

Aanleverspecificaties

Aanleveren als Certified PDF-bestand. Resolutie: minimaal 300 dpi, CMYK

 Afmetingen  
Zetspiegel 1/1 pagina    193 x 280 mm 
Zetspiegel 1/2 pagina liggend    193 x 137 mm
Zetspiegel 1/2 pagina staand      94 x 280 mm
Aflopende bladspiegel 1/1 pagina
 (incl. 3 mm rondom)
  216 x 303 mm

 


 

Verschijnings- en aanleverdata 2022

 VACO Nieuws
 Uitgave  Verschijning  Aanleveren 
 advertentiemateriaal
nr. 1  25 maart  14 februari 
nr. 2  24 juni  13 mei
nr. 3  28 oktober  23 september
nr. 4  23 december  11 november

 

 VACO Wielenspecial (verschijnt met VACO Nieuws 1)
 Maand  Verschijning  Aanleveren 
 advertentiemateriaal
 maart  25 maart  14 februari

 

 VACO Winterspecial (verschijnt met VACO Nieuws 3)
 Maand  Verschijning  Aanleveren 
 advertentiemateriaal
 oktober  28 oktober  5 augustus

 


Online advertentiemogelijkheden

Banner op een themapagina op bandveilig.nl. Uw banner wordt 6 maanden getoond. 

     € 480,-
 Specificaties: • 400 x 195 pixels • Maximaal 40 kb • Aanleveren als PNG, JPEG of GIF (let op: geen flash-bestand of animated banners)

 

 

 

 

 

 


 

Uitgever: Stichting SICB | Postbus 33 | 2300 AA Leiden | Telefoon: (071) 568 69 70 | vaconieuws@vaco.nl 
SICB (Stichting Informatie en Communicatie voor de Banden- en Wielenbranche) verzorgt de communicatie voor VACO. De binding met VACO zorgt voor een hoge neutraliteit, waardoor de uitgaven objectieve en betrouwbare informatiebronnen zijn.


Algemene voorwaarden

 • Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele correcties en opmaakkosten.
 • Bij annulering van een advertentie of bijsluiter worden annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Stichting SICB verstrekt geen burokorting.
 • Stichting SICB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel later verschijnen van de publicaties.
 • Voor de leveringsvoorwaarden zijn de regelen voor het Advertentiewezen 1990 aangevuld met de algemene bepalingen van de uitgever van toepassing.
 • Uitgever en redactie dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, bijsluiters, meehechters en advertorials, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan.
 • Aan de redactionele samenstelling en inhoud wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaarden uitgever en redactie geen aan sprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan danwel de directe of indirecte  gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan.
 • Niets uit onze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 • Opdrachten kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd.