check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren in onze VACO-publicaties. Hieronder staat een overzicht van alle advertentiemogelijkheden. VACO-leden ontvangen 25% ledenkorting over het basistarief. 

 

VACO MAGAZINE

VACO Magazine is het magazine voor de banden- en wielenbranche in de Benelux. Het blad geeft achtergrondinformatie over ontwikkelingen in de gehele bedrijfstak. Dankzij de hoge organisatiegraad binnen de banden- en wielenbranche (circa 90%) en de positie van VACO binnen de bedrijfstak heeft VACO Magazine een hoog leesbereik en een hoge waardering.
 

Doelgroep

 • Management en staf van ondernemingen in de banden- en wielenbranche: directies, productmanagers en buitendienstmedewerkers.
 • Management en directie werkzaam in het beroepsgoederen- en personenvervoer, bij leasemaatschappijen, equipementleveranciers en auto-importeurs.
 • Relaties van VACO en opleidingsinstituut SVOB: overheden, media, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen,  maatschappelijke organisaties, verwante brancheorganisaties en koepelorganisaties.

Oplage
2.100 exemplaren

 

 Tarieven VACO Magazine 2024
 Formaat  1/1 pagina  1/2 pagina
 Prijs  € 2.515,-  € 2.070,- 

 

 Bijsluiters 2024
 Op aanvraag

 

 Toeslagen en reducties
 Voorkeursplaatsing  +20% 
Omslag pagina vier (cover 4) +30%
VACO-leden -25%

 


VACO WIELENSPECIAL

De VACO Wielenspecial is een initiatief van de sector Wielen van VACO. In deze sector zijn de exclusieve importeurs van lichtmetalen wielen in Nederland verenigd. De special geeft een overzicht van de nieuwste wielentrends en informatie over personenwagens- en truckwielen. In de special staat een merkenoverzicht wielen voor personenwagens, bestelwagens, 4x4-voertuigen, trucks, bus, caravans en campers, inclusief de bedrijfsnamen van de betreffende importeurs.

Doelgroep
De Wielenspecial wordt verstuurd naar ondernemingen in de banden- en wielenbranche, onder meer grotere bedrijfsmatige gebruikers en relaties van VACO. Daarnaast wordt de Wielenspecial breed verspreid onder bedrijven die actief zijn in de autobranche en onder truck- en trailerbedrijven.

Oplage
9.000 exemplaren (maart 2023)

 
 Tarieven VACO Wielenspecial 2024
 Formaat  1/1 pagina  1/2 pagina
 Prijs  € 2.700,-  € 2.260,-

 


 

Aanleverspecificaties

Aanleveren als Certified PDF-bestand. Resolutie: minimaal 300 dpi, CMYK

 Afmetingen  
Zetspiegel 1/2 pagina liggend    193 x 137 mm
Zetspiegel 1/2 pagina staand      94 x 280 mm
Aflopende bladspiegel 1/1 pagina
 (incl. 3 mm rondom)
  216 x 303 mm

 


 

Verschijnings- en aanleverdata 2024

 
 VACO Magazine

 Uitgave

 Verschijning

 Aanleveren 
 advertentiemateriaal

 Nr. 1

 29 maart

 16 februari

 Nr. 2

 05 juli

 27 mei

 Nr. 3

 04 oktober

 26 augustus

 Nr. 4

 20 december

 11 november

 
 VACO Wielenspecial 
 Maand  Verschijning  Aanleveren 
 advertentiemateriaal
 maart  29 maart  16 februari

 


 

Uitgever: Stichting SICB | Postbus 33 | 2300 AA Leiden | Telefoon: (071) 568 69 70 | communicatie@vaco.nl
SICB (Stichting Informatie en Communicatie voor de Banden- en Wielenbranche) verzorgt de communicatie voor VACO. De binding met VACO zorgt voor een hoge neutraliteit, waardoor de uitgaven objectieve en betrouwbare informatiebronnen zijn.


Algemene voorwaarden

 • Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele correcties en opmaakkosten.
 • Bij annulering van een advertentie of bijsluiter worden annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Stichting SICB verstrekt geen burokorting.
 • Stichting SICB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel later verschijnen van de publicaties.
 • Voor de leveringsvoorwaarden zijn de regelen voor het Advertentiewezen 1990 aangevuld met de algemene bepalingen van de uitgever van toepassing.
 • Uitgever en redactie dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, bijsluiters, meehechters en advertorials, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan.
 • Aan de redactionele samenstelling en inhoud wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaarden uitgever en redactie geen aan sprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan danwel de directe of indirecte  gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan.
 • Niets uit onze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 • Opdrachten kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd.