check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Feiten en cijfers


Position paper: Bandenslijtage en hoe deze te beperken

Banden zijn essentieel voor de verkeersveiligheid. Zij vormen het enige contact tussen het voertuig en de weg. Dit contact moet wrijving hebben om grip te genereren, met als onvermijdelijk gevolg dat de banden van voertuigen slijten. Tegelijkertijd slijt het wegdek. Door de wrijving tussen band en wegdek ontstaan deeltjes die zijn samengesteld uit bandenslijtsel en deeltjes van het wegdek. Deze deeltjes worden ‘tyre & road wear particles’ (TRWP) genoemd.

Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar TRWP. Onder meer naar de samenstelling, verspreiding en mogelijke gezondheidseffecten ervan. VACO heeft de conclusies van deze onderzoeken samengevat in de position paper Bandenslijtage en hoe deze te beperken.

 

Onderzoek GfK en VACO: keuzeproces aankoop banden in kaart gebracht

Onderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van VACO onderzoek gedaan naar het keuzeproces van consumenten bij de aanschaf van banden. In totaal zijn 1.507 consumenten met een eigen personenauto (dus geen leaseauto) ondervraagd. Van de ondervraagden vindt 90% veiligheid belangrijk bij hun keuze voor autobanden. En circa 52% van de bandenkopers koopt de banden die een professional aanraadt. In het artikel 'Keuzeproces aankoop banden in kaart gebracht' dat in VACO Nieuws 4-2019 verscheen, leest u meer over dit onderzoek.