check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Gezondheidsraad adviseert lagere grenswaarde dieselmotoremissie (DME)

16 mei 2019
De Gezondheidsraad heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar een vast te stellen grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan dieselmotoremissie (DME). 
 
De aanleiding voor het onderzoek is het feit dat dieselmotoremissie in Nederland op de lijst van kankerverwekkende stoffen staat. Hierdoor geldt een verplichting om de blootstelling maximaal te verminderen. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die beroepsmatig zijn blootgesteld aan DME vaker longkanker ontwikkelen dan een niet blootgestelde groep.
 
Grenswaarde
De sociale partners (VACO, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie) hebben in de afgelopen jaren afspraken gemaakt over de maatregelen die minimaal in onze branche genomen moeten worden. Deze worden beschreven in de Arbocatalogus voor de Banden- en Wielenbranche. De gezondheidsraad adviseert de minister op basis van de resultaten van het onderzoek de grenswaarde aanzienlijk aan te scherpen.
 
 Achtergrondinformatie