check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Wat doen wijWe adviseren onze leden bij juridische, financiële en sociale vraagstukken. Collectief en individueel. We ondersteunen hen bij arbo- en milieuzaken, zijn partner in het cao-overleg van de branche en we maken deel uit van het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds voor de banden- en wielenbranche.

We voeren een actieve lobby in Brussel en Den Haag en onze vereniging is vertegenwoordigd in diverse overleggen met de overheid als belangenbehartiger van de branche. Ook hebben we stelselmatig contact met de pers, verkeers- en vervoersorganisaties, consumentenorganisaties, vakbonden, wetenschappelijke instituten en uitvoeringsinstanties zoals RDW en RWS. Tevens organiseren we voorlichtingscampagnes zoals de bandenwisselweken om het banden- en wielenbewustzijn bij de Nederlandse automobilist te verhogen.

Samen met SVOB (het opleidingsinstituut voor de banden- en wielenbranche) houden we kennis en kunde binnen de branche op peil met technische, commerciële en veiligheidsopleidingen op alle functieniveau’s.