check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Organisatiestructuur

VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche en ondersteunt haar leden uit de bedrijfskolom met allerhande collectieve en individuele activiteiten, nationaal en internationaal. De bedrijfstak bestaat uit negen sectoren: producenten, handel, bandenservice, bandeninzameling, bandenvernieuwing en bandenverwerking, industriebanden, landbouwbanden en wielen. Leden van de sectoren kiezen uit haar midden een voorzitter. De voorzitters vormen tezamen het Algemeen bestuur van de vereniging. Het Algemeen bestuur kiest uit haar midden het Dagelijks bestuur, dat onder leiding staat van onafhankelijk voorzitter Sybrand van Hulst.

Vereniging VACO wordt ondersteund door een aantal stichtingen. Het secretariaat wordt verzorgd door Kenniscentrum Leiden. Stichting SICB (Stichting Informatie en Communicatie voor de Banden- en Wielenbranche) verzorgt de communicatie voor VACO en Stichting SVOB de opleidingen, kwaliteit, arbo- en milieuzaken.