check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Bandenvernieuwing

Bandenvernieuwing

Vernieuwde banden zijn een duurzame keuze met een lage kilometerkostprijs. Een vernieuwde band heeft bovendien dezelfde kwaliteit als de oorspronkelijke band; bandenvernieuwing is vakwerk met een verplicht Europees keurmerk (UN-ECE-R109). Een goed voorbeeld is de luchtvaart, waar elke concessie aan de veiligheid uit den boze is. Daar zijn vernieuwde banden heel normaal. Vliegtuigbanden voor de commerciële luchtvaart worden gemiddeld 6 keer vernieuwd


Internationale samenwerking
Om het kwaliteitsniveau nog verder te verhogen, werkt de onafhankelijke bandenvernieuwingsindustrie op nationaal en internationaal niveau samen. In Nederland heeft de industrie zich verenigd in de sector Bandenvernieuwing van VACO. En in Europees verband is de sector aangesloten bij Bipaver, de Europese koepelorganisatie voor de bandenvernieuwingsindustrie.


Investeren in vernieuwde banden is een duurzame investering 
Een keuze voor vernieuwde banden sluit aan bij de Europese Green Deal, de routekaart om Europa duurzaam te maken. De sector Bandenvernieuwing van VACO vraagt hierbij om aandacht voor laaghangend, duurzaam fruit: vernieuwde banden. De overheid in Nederland werkt aan de invoering van een vrachtwagenheffing, waarvan de inkomsten deels terugvloeien naar de vervoerssector. Een stimuleringsmaatregel voor vernieuwde banden, die zich in Duitsland al heeft bewezen, levert milieutechnisch een optimaal rendement. De sector Bandenvernieuwing van VACO pleit voor een vergelijkbare invulling in Nederland. 


Vernieuwde truckbanden: 75% minder grondstoffen, 80% minder CO2, 70% minder olie
Rijden met vernieuwde banden is duurzaam. Zo is voor een vernieuwde band maar liefst 75% minder aan grondstoffen nodig. Voor een nieuwe truckband is bijna 100 liter olie nodig en 60 kilo aan overige materialen. Voor het vernieuwen van een truckband is slechts 30 liter olie en 15 kilo grondstoffen genoeg. Bij de productie van een nieuwe vrachtwagenband komt er 220 kg CO2 vrij. Bij het vernieuwen van een band slechts 39 kg. Bij de productie voor het maken van een vernieuwde band is de CO2-emissie dus ruim 80% lager. Hoe duurzaam wilt u zijn?


Vernieuwde banden: lagere aanschaf- en kilometerkostprijs
De aanschafkosten van een vernieuwde band zijn lager dan van een nieuwe band. Dat resulteert in een lagere kilometerkostprijs. De exacte besparing is afhankelijk van het merk en type band en de toepassing.


Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vernieuwde banden? Neem dan contact op met een van de leden van de sector Bandenvernieuwing van VACO. U vindt ze via de zoekmachine op onze website. U kunt ook contact opnemen met Arie Verhoef, sectorsecretaris en senior beleidsmedewerker Kwaliteit Arbo en Milieu van VACO: (071) 568 69 42.