check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Bandeninzameling

Bandeninzameling

Gebruikte banden zijn geen waardeloze producten, deze kunnen nog voor vele doeleinden worden hergebruikt of gerecycled. Bandeninzamelingsbedrijven keuren en selecteren ingezamelde banden op de diverse mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

VACO-erkende bandeninzamelingsbedrijven werken milieuverantwoord en voeren de banden af volgens de wettelijke bepalingen.

De ingezamelde banden worden voor de volgende doeleinden ingezet:

  1. materiaalhergebruik. Gemalen banden worden in grote mate ingezet als infill in de bovenlaag van kunstgras voetbalvelden. Daarnaast worden de gemalen banden toegepast als grondstof in bijvoorbeeld tegels, vloeren, asfalt, remblokken, wielen en ondertapijten (o.a. automatten).
  2. hergebruik (indien de band nog voldoende profiel heeft) of na een loopvlakvernieuwingsproces. Met name vliegtuigbanden, bedrijfswagenbanden en banden voor grondverzet- en landbouwmachines worden in grote mate vernieuwd
  3. verbranding bij de cementindustrie of elektriciteitscentrales met terugwinning van energie.