check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Ontwikkelvoucher

Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor iedereen in de banden- en wielenbranche. Daarom wordt dit ook in de nieuwe cao gestimuleerd. Medewerkers die een training willen volgen die hun intzetbaarheid, vitaliteit of persoonlijke ontwikkeling bevordert, kunnen een Ontwikkelvoucher aanvragen. De Ontwikkelvouchers zijn niet te gebruiken voor vak(technische) trainingen of cursussen die werk- of functiegerelateerd zijn. Cursussen waar al een subsidieregeling voor is, zijn ook uitgesloten.            

In totaal zijn er 125 Ontwikkelvouchers beschikbaar ter waarde van maximaal € 750,- per stuk. Voor veel trainingen/activiteiten zal de Ontwikkelvoucher de volledige kosten dekken. In andere gevallen moet de werkgever of werknemer zelf nog een restant bedrag betalen. 

Aan werkgevers vragen wij hun medewerkers te informeren over de Ontwikkelvoucher en de voordelen en mogelijkheden van hun ontwikkeling te bespreken. Medewerkers willen we erop wijzen dat de aanvraag niet via de werkgever hoeft te lopen en dat de Ontwikkelvoucher is te gebruiken voor heel veel trainingen en cursussen!  

Klik hier om door te gaan naar het aanvraagformulier. Aanvragen kan vanaf 1 april 2024.

Voordeel voor werknemer en werkgever 
De Ontwikkelvoucher is bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. In de meeste gevallen zal dit ook in het voordeel van de werkgever zijn. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die minder stress hebben nadat zij financieel advies hebben gehad. De kans is kleiner dat die medewerkers zich ziek zullen melden. Werknemers die een taaltraining volgen of beter met de computer leren omgaan, profiteren daar ook van in hun werk. 

Voor veel ontwikkelingen te gebruiken 
Medewerkers kunnen een ontwikkelvoucher gebruiken voor bijvoorbeeld:   

Inzetbaarheid: loopbaanoriëntatie, computervaardigheden, rijlessen B of BE 
Vitaliteit: verbetering van lichamelijke en mentale gezondheid, financieel advies, stoppen met roken,  
Persoonlijke ontwikkeling: taaltraining, coaching, mantelzorgtraining. 

Als u vragen heeft over de Ontwikkelvouchers, een opleidingsplan of andere subsidiemogelijkheden, neem dan contact op met SVOB via svob@kcleiden.nl of tel. (071) 568 69 40. 

Kijk voor de voorwaarden en details op vaco.nl/ontwikkelvoucher-voorwaarden.