check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Herinnering: vakantiegeld over overwerk?

17 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 zijn de wettelijke regels van het vergoeden van overwerk veranderd. Vanaf deze datum moet in beginsel ook vakantiegeld worden betaald over de overwerkvergoeding. Het is echter mogelijk om hier bij cao van af te wijken. In onze cao wordt met de huidige regelingen (een vast percentage voor overwerk) afgeweken van de komende wetgeving en is een vakantietoeslag over de overwerkvergoeding uitgesloten (artikel 2.6). Doordat onze cao niet is opgezegd, is deze automatisch verlengd en daarmee dus ook per 1 januari 2018 nog van kracht.

Valt u niet onder de cao voor de banden- en wielenbranche?
Als de cao voor de banden- en wielenbranche niet van toepassing is binnen uw organisatie, moet u mogelijk wel per 1 januari 2018 vakantiegeld uitbetalen over eventueel overwerk.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met Erwin Holterhues, beleidsmedewerker sociale zaken via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.