check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Kies voor de Branche-RI&E van de banden- en wielenbranche

11 december 2017

VACO-leden laten regelmatig de RI&E opstellen door een externe partij. Hierbij wordt soms voor een andere RI&E gekozen dan de RI&E voor de banden- en wielenbranche. Zelfs duur betaalde arbo-adviseurs kiezen soms (onbewust of uit onwetendheid) voor een andere RI&E.

Specifieke risico’s
De RI&E voor de banden- en wielenbranche is in nauw overleg met de vakbonden opgesteld en heeft specifiek betrekking op de arborisico’s van onze branche. In RI&E’s van andere branches wordt meestal geen aandacht besteed aan bepaalde risico’s. Denk hierbij aan het monteren en oppompen van grotere banden en pechservice langs het hoofdwegennet.

Gevolg
Bij het gebruik van een andere RI&E wordt niet gewezen op deze risico’s. Hierdoor is de kans groter dat u niet de noodzakelijke maatregelen neemt en vastlegt. Als gevolg daarvan is in uw bedrijf sprake van een niet volledige RI&E en Plan van aanpak. Daarnaast zal ook de Inspectie SZW tijdens een reguliere controle of na een ongeval constateren dat uw RI&E niet compleet is. Dit kan leiden tot een aanzienlijk hogere boete bij ongevallen.

Vrijstelling van toetsing
De RI&E voor de banden- en wielenbranche is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Dit betekent dat bedrijven in onze branche t/m 25 medewerkers hun RI&E niet hoeven te laten toetsen. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers dienen dit wel te doen. De gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst dan de RI&E en het plan van aanpak, kijkt of alle risico’s zijn opgenomen, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Jansen via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.