check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Controle drinkwaterinstallaties

12 oktober 2017

VACO ontvangt regelmatig vragen van leden over controle van drinkwatervoorzieningen. De aanleiding hiervoor zijn controles door drinkwaterbedrijven en aanbiedingen van adviesbureaus. Bedrijven hebben meer verplichtingen op dit gebied dan velen zich waarschijnlijk realiseren.

Legionella
Het bouwbesluit en de drinkwaterwet zijn er op gericht om vervuiling van het waterleidingnet zoals legionella te voorkomen. Dit risico bestaat als de druk van het leidingnet wegvalt. Dan kan het vervuilde water terugstromen en daardoor eventuele vervuiling verplaatsen.

Uitvoering
Op grond van de Drinkwaterwet kan het waterleidingbedrijf controles uitvoeren bij de aangesloten drinkwaterinstallaties. De waterleidingbedrijven doen deze controles in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en indien nodig voert ILT eventuele (juridische) vervolgstappen uit. Hoewel VACO-leden bij deze controles geen prioriteit vormen, vinden ook bij deze bedrijven (zo blijkt in de praktijk) regelmatig controles plaats.

Controle
Het drinkwaterbedrijf kan controleren of bijvoorbeeld koffie- en waterautomaten, brandslanghaspels, cv-vulinstallaties, nood-oogdouches en warmwatertaptoestellen zijn voorzien van een terugstroombeveiliging/terugslagklep. Daarnaast controleert het drinkwaterbedrijf of de jaarlijkse verplichting van het controleren van alle aanwezige keerkleppen op goed functioneren is ingevuld.

Huurder
Het waterleidingbedrijf benadert de afnemer van het drinkwater. De inhoud van de huurovereenkomst bepaalt wie verantwoordelijk is voor de drinkwaterinstallatie (eigenaar of huurder).

Advies
Laat uitsluitend watertechnisch erkende installateurs aan uw installatie werken of controleren. Niet elk (UNETO-)VNI-lid is watertechnisch erkend installateur.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie het naslagdocument of neem contact op met Miranda Jansen, adviseur kwaliteit, arbo en milieu, via m.jansen@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.