check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Convenant tegen invoer uitheemse muggen verlengd

05 juli 2017

Vorige week hebben VACO, de betrokken VACO-leden en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opnieuw een convenant ondertekend om de invoer van uitheemse muggen tegen te gaan. De maatregelen in het convenant zijn gericht op preventie en vergelijkbaar met die van 2016. 

Looptijd convenant
Het convenant loopt door tot 1 juli 2018 of tot de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in werking treedt. De overheid zal VACO betrekken bij het opstellen van de voorschriften die uit de Wpg voortvloeien.

Uitheemse muggen geconstateerd
Onlangs zijn helaas enkele uitheemse muggen geconstateerd bij een vestiging van een VACO-lid. Inmiddels zijn zowel de gemeente als direct omwonenden door de Nederlandse Waren- en Voedselautoriteit (NVWA) geïnformeerd. Bij de betreffende bedrijven heeft inmiddels bestrijding van volwassen muggen en larven plaatsgevonden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu: a.verhoef@vaco.nl of (071) 568 69 70.