check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Cao - Loonsverhoging

23 mei 2024

Loonsverhogingen

De VACO heeft met vakbonden onderhandeld over een nieuwe cao. Daarin zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken:

1 april 2024

Alle medewerkers in de Banden- en Wielenbranche hebben per 1 april 2024 recht op een verhoging van hun loon van 60 euro per maand en vervolgens 1,7%.

Ervan uitgaande dat u uw medewerkers per maand betaalt, betekent dit dat u de lonen van uw medewerkers eerst verhoogt met 60 euro. Vervolgens verhoogt u de uitkomst met 1,7%. Medewerkers die in deeltijd werken ontvangen de verhoging van 60 euro naar rato van de omvang van hun dienstverband.

Per 1 april 2024 komt de extra afdracht van 60 euro per maand aan pensioenpremie door werkgevers te vervallen. Dit was een tijdelijke afspraak in de vorige cao, die nu ten einde is gekomen.

1 september 2024

Alle medewerkers hebben per 1 september 2024 recht op een verhoging van hun loon van 2%.

1 januari 2025

Alle medewerkers hebben per 1 januari 2025 recht op een verhoging van hun loon van 3%.

De salaristabellen in de nieuwe cao zijn op dezelfde manier verhoogd. U vindt de nieuwe schalen in artikel 2.4 van de cao.

In de schalen is al rekening gehouden met de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 en 1 juli 2024. De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2025 is nog niet bekend. Mocht deze verhoging aanleiding geven tot aanpassing van de schaal per 1 januari 2025, dan informeren wij u uiteraard.

Dossiers: