check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Eenmalige uitkering vorige cao gestopt per 31 maart 2024

04 april 2024

Regelmatig krijgen wij vragen over de eenmalige uitkering binnen de afgelopen cao. Hoe zat het ook alweer?

Gedurende de looptijd van de cao die liep van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2024 (totaal 15 maanden) werd er een eenmalige uitkering van totaal € 900,- bij een voltijd dienstverband betaald in de vorm van € 60,- per maand. Deze eenmalige uitkering werd, indien mogelijk, door de werkgever aan de werknemer betaald via de pensioenpremie (de werkgever heeft dit bedrag extra afdragen aan pensioenpremie zodat het werknemersdeel van de pensioenpremie verminderd werd met € 60,- per maand).

Wanneer het niet mogelijk was om de uitkering via een vermindering van het werknemersdeel van de pensioenpremie te geven, werd de uitkering voldaan als maandelijkse eenmalige uitkering van € 60,- per maand bij een voltijd dienstverband.

Deze eenmalige uitkering is met het ingaan van de nieuwe cao-periode die loopt van 1 april 2024 tot en met 31 mei 2025 komen te vervallen en hoeft niet meer betaald te worden. In plaats daarvan zijn nieuwe afspraken gemaakt die u hier kunt teruglezen.

Binnenkort zal de nieuwe tekst van de cao beschikbaar zijn op mijnbandenbaan.nl

Dossiers: