check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Convenant tegen invoer uitheemse muggen gewijzigd verlengd voor 2016

11 juli 2016

Het convenant van 2015 om de invoer van uitheemse muggen bij bandenbedrijven tegen te gaan – met een looptijd van een jaar – is succesvol gebleken. Vorig jaar zijn er wederom substantieel minder tijgermuggen aangetroffen dan in het jaar ervoor. Het aantal locaties waar de tijgermug is gesignaleerd, is daarbij gelijkgebleven. De overheid heeft vastgesteld dat de betrokken bedrijven het convenant in hoge mate naleven. Eind juni hebben VACO, de betrokken VACO-leden, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom opnieuw een convenant ondertekend voor het komende jaar. Het nieuwe convenant heeft echter niet meer betrekking op één soort invasieve uitheemse mug (de tijgermug), maar op zes soorten, waaronder de Aziatische bosmug en de gelekoortsmug (ingegeven door de de wereldwijde opkomst van het zikavirus).

Terugdringing van uitheemse muggen bij bandenbedrijven

  2013 2014 2015
gesignaleerde tijgermuggen 74 45 11
gesignaleerde bosmuggen 1 1 1
locaties waar uitheemse muggen zijn gesignaleerd 8 6 6


Gesignaleerde muggen in 2016 tot en met juni
Helaas zijn in 2016 al enkele uitheemse muggen geconstateerd. Op Schiphol zijn drie gele koortsmuggen aangetroffen. Deze kwamen tot nu toe in Nederland niet voor. Bij drie VACO-leden (Assen, Emmeloord en Lelystad) is één tijgermug gevonden. Bij VACO-leden zijn geen gelekoortsmuggen gesignaleerd. Inmiddels zijn zowel de desbetreffende gemeenten als direct omwonenden door de Nederlandse Waren- en Voedselautoriteit (NVWA) geïnformeerd. En is bij de desbetreffende bedrijven de bestrijding van volwassen muggen en larven gestart .