check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Dga’s: dividend uitkeren in 2023 of 2024?

30 november 2023

In 2024 verandert het belastingtarief in box 2. Dit is van belang voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die dividend willen uitkeren. Kunnen zij dit het beste nog in 2023 doen, of juist in 2024? RSM Netherlands Belastingadviseurs legt uit hoe het zit. Is deze situatie voor u (mogelijk) van toepassing? Dan heeft u nog een maand om tot de voor u juiste beslissing te komen.    

Wanneer iemand een aandelenpakket van 5% of meer heeft, dan worden de dividenduitkeringen of verkoopwinsten daaruit belast in box 2. In 2023 is het box 2-tarief 26,9%, maar vanaf 2024 verandert dat. Tot € 67.000 ‘box 2’ per jaar gaat een tarief van 24,5% gelden, daarboven wordt het tarief 33%. Voor fiscale partners geldt het opstaptarief van 24,5% tot € 134.000 op jaarbasis. In welk jaar een dividenduitkering tot de laagste belastingheffing leidt, hangt af van het bedrag van de uitkering en de vraag of er een fiscaal partner is. Daarnaast kan het privévermogen in box 3 ook een rol spelen.  

Samenloop met box 3  
Voor de vermogensrendementsheffing in box 3 geldt 1 januari als peildatum. Een dividenduitkering naar privé vóór het einde van het jaar, zal doorgaans leiden tot een stijging van het privévermogen op de peildatum. Dit kan leiden tot een hogere vermogensrendementsheffing ten opzichte van een dividenduitkering ná de peildatum. Ook wanneer het dividend niet in geld wordt ontvangen, maar wordt gebruikt om een schuld van de dga aan zijn of haar bv te af te lossen, kan dit gevolgen hebben voor de heffing in box 3. Door op de lening af te lossen, neemt de schuld in box 3 af. Maar: een afname van de schulden kan leiden tot een hogere box 3 heffing.   

Wet excessief lenen  
Een belangrijke reden om dit jaar nog dividend uit te keren, is de Wet excessief lenen. Dga’s die op 31 december 2023 meer dan € 700.000 bij hun eigen bv hebben geleend, betalen over het meerdere inkomstenbelasting in box 2. Om dit te voorkomen, kunnen dga’s ervoor kiezen dividend te laten uitkeren ter aflossing van deze schuld. In een aantal gevallen kan het echter – afhankelijk van de box 3 positie - fiscaal gunstiger zijn om de ‘excessieve’ schuld juist te laten staan. Mocht u daarover twijfelen, dan is het zaak om een deskundige in te schakelen. Per 31 december 2024 wordt de grens voor excessief lenen overigens verlaagd naar € 500.000.