check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Subsidieregeling praktijkleren verlengd

23 november 2023

De Subsidieregeling praktijkleren is verlengd tot en met het studiejaar 2027/2028. Dat is goed nieuws voor werkgevers die BBL-leerlingen in hun bedrijf kennis en ervaring laten opdoen. 

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. 

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen? Dan moeten de leerlingen of studenten waarvoor u subsidie aanvraagt zijn ingeschreven in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD). Dat is een nieuwe eis vanaf het studiejaar 2023/2024. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de inschrijvingen van de leerlingen. 

De aanvraagperiode voor deze subsidieregeling in het schooljaar 2023-2024 loopt van maandag 3 juni 2024 tot dinsdag 17 september 2024. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met SVOB via svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.