check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Jongeren vanaf 18 jaar gaan pensioen opbouwen, lager netto-inkomen

12 oktober 2023

Vanaf 1 januari 2024 bouwen jonge medewerkers vanaf 18 jaar pensioen op. De pensioenopbouw start nu nog vanaf 21 jaar. Deze aanpassing is afgesproken in de Wet toekomst pensioenen. De jongeren gaan pensioenpremie betalen, daardoor daalt hun netto-inkomen. Advies voor werkgevers: bereid uw jonge medewerkers hierop voor.  

Werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar worden per 1 januari 2024 deelnemer van het Pensioenfonds Banden en Wielen. Het voordeel voor hen: ze gaan langer pensioen opbouwen en lopen geen pensioenopbouw mis bij een volwaardige baan.  

Lager netto-inkomen 
Medewerkers vanaf 18 jaar gaan vanaf 1 januari 2024 de eigen bijdrage van de pensioenpremie afdragen. Dat betekent dat hun netto-inkomen vanaf die datum omlaag gaat. Tegelijkertijd profiteren zij van de pensioenbijdrage die hun werkgever in hun pensioenpotje stort.  

Meer informatie  
Neem contact op met Sebahattin Altintas, directeur financiën & bedrijfsvoering: info@vaco.nl of (071) 568 69 70.