check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

VACO Vooruit! Visie en strategie voor bedrijfstak en vereniging

28 september 2023

VACO bestaat al 85 jaar en dat vieren we! Om ook de komende jaren relevant te blijven, bouwen we op dit moment met twee belangrijke operaties aan een sterke bedrijfstak en vereniging. Daarbij maken we werk van:  

VACO Vooruit!: een breed gedragen strategisch plan en toekomstvisie; 

Het Huis op orde: verbetering en vernieuwing van de VACO-organisatie. 

VACO Vooruit! is de naam van het strategietraject binnen VACO en de plannen die daarvan het resultaat zijn. De uitkomst is een toekomstvisie tot 2030. Daarvan afgeleid is er ook een concreet actieplan voor 2023/2024. 

In de brochure leest u meer over VACO Vooruit! en de plannen voor de toekomst. Of bekijk de video hieronder.