check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Subsidieregeling Praktijkleren

24 augustus 2023

Vanaf 2 juni tot en met 15 september 2023 kunnen werkgevers die leer- en werkplekken bieden aan BBL-leerlingen de Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. 

Aanvragen
De subsidie kunt u aanvragen via de 
website RVO.nl. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u vragen? Neem contact op met SVOB op via (071) 568 69 40 of svob@kcleiden.nl.