check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Ledenenquête 2023 is verstuurd - vult u deze snel in?

09 maart 2023

De jaarlijkse ledenenquête aan alle hoofdvestigingen van de VACO-leden is verstuurd. Met de gegevens die u verstrekt, houden wij ons ledenbestand up-to-date. Wij verzoeken u de enquête uiterlijk 21 maart ingevuld aan ons terug te sturen.

Waarom is het voor u van belang dat de gegevens up-to-date zijn?
De gegevens over de samenstelling van uw onderneming zijn in de eerste plaats van belang voor het vaststellen van uw jaarlijkse contributie. Met de goede gegevens krijgt u ook een juiste factuur voor de contributie en zijn correcties niet nodig. In de tweede plaats zijn uw gegevens van invloed op uw stemrecht. En tot slot worden de gegevens van uw bedrijf vermeld op 
vaco.nl.

Bent u verplicht de ledenenquête in te vullen?
Daarover kunnen we kort zijn: ja. In de statuten van onze vereniging is dat opgenomen. De vereniging heeft de mogelijkheid om opgaven steekproefsgewijs te controleren.

Vult u de ledenenquête snel in? 
Wij stellen het erg op prijs als u de enquête snel invult en inzendt. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Jan Verhaar, via 
info@vaco.nl of (071) 568 69 70.