check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Salarisverhoging

29 november 2022

De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog. Vooruitlopend op de uitkomst overwegen veel bedrijven om alvast een salarisverhoging toe te kennen. Hierover krijgen we veel vragen. Kan dit? Hoe moet ik dat doen? En hoe voorkom ik dat ik straks eventueel nogmaals het salaris moet verhogen?  

Het is mogelijk het salaris te verhogen vooruitlopend op een eventuele cao-verhoging. Om echter te voorkomen dat later het salaris nogmaals verhoogd moet worden is het raadzaam om deze verhoging voorwaardelijk of tijdelijk toe te kennen. U kunt dan afspreken dat het salaris vooruitlopend op een cao-verhoging alvast verhoogd wordt en alleen nog extra verhoogd hoeft te worden als de cao-verhoging meer is dan de toegekende verhoging. Als u nu bijvoorbeeld 2% verhoging toekent en de cao-verhoging wordt 3%, dan hoeft u het salaris nog maar 1% extra te verhogen.  

Modelovereenkomst
Het is zaak om een dergelijke afspraak goed vast te leggen zodat het ook juridisch houdbaar is. Exclusief voor VACO-leden is hiervoor een modelovereenkomst voorwaardelijke/tijdelijke verhoging beschikbaar op het ledendeel van vaco.nl (let op: u moet inloggen). 
Op het ledendeel staan nog meer juridisch getoetste en op de cao afgestemde modelovereenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten, studieovereenkomst en bedrijfsreglement.  

Meer informatie
Neem dan contact op met Erwin Holterhues, Manager sociale zaken / HR, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.