check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

RecyBEM: ruim 2,44 miljoen gebruikte autobanden ingezameld in het tweede kwartaal van 2022

09 augustus 2022

RecyBEM-inzamelaars zamelden in het tweede kwartaal van 2022 ruim 2,44 miljoen gebruikte autobanden in. Dat komt overeen met een groei van 2,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar.

In het tweede kwartaal was het inzameltotaal nog geen twee procent hoger dan in het eerste kwartaal. Toen werden er 2,4 miljoen afgedankte banden opgehaald bij de 10.000 garagebedrijven, bandenservicebedrijven en gemeenten die in Nederland deelnemen aan het RecyBEM-systeem. 

RecyBEM constateert een verschil met afgelopen jaren. In de voorgaande vier jaren werden in het tweede kwartaal ruimschoots meer banden ‘oud voor nieuw’ vervangen dan in het eerste kwartaal van datzelfde jaar. Dat verschil is nu dus veel kleiner. Dat komt overeen met het Europese beeld zoals door de ETRMA is gepubliceerd voor de verkoop van nieuwe banden in Europa, aldus RecyBEM.

1 x oud voor 1 x nieuw

Uitgangspunt voor RecyBEM, als uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden, blijft dat voor  iedere verkochte autoband in Nederland een gebruikte band wordt ingezameld. Deze banden worden vervolgens zo duurzaam mogelijk hergebruikt of verwerkt. RecyBEM wil samen met de branche en de overheid voorkomen dat er zwerfafval van gebruikte banden ontstaat. Het doel is een 100 procent marktdekking met ‘1 x oud voor 1 x nieuw’ realiseren. RecyBEM heeft in het tweede kwartaal iets meer dan die 100 procent gerealiseerd.