check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Vanaf 2 augustus 2022 is ouderschapsverlof deels betaald verlof

10 mei 2022

Een moeder en haar partner hebben na de geboorte van hun kind of meerling recht op ouderschapsverlof. Momenteel is ouderschapsverlof een vorm van onbetaald verlof. Dat verandert vanaf 2 augustus 2022. Moeder en partner hebben dan onder voorwaarden negen weken lang recht op een uitkering van 70% van hun loon. De uitkering wordt verstrekt door het UWV

Werkende ouders (moeder en partner) hebben allebei recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof. Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Bij een adoptie- of pleegkind geldt een leeftijdsgrens tot 8 jaar. Het verlof hoeft niet in één keer, of aangesloten, opgenomen te worden. 

Negen weken uitkering 
Met ingang van 2 augustus 2022 is een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald. Beide ouders hebben in het eerste levensjaar van het kind negen weken lang recht op een uitkering. Het UWV keert 70% van hun loon uit, tot 70% van het maximum dagloon. Het ouderschapsverlof is dus aantrekkelijker geworden voor werknemers. Werkgevers moeten er dus rekening mee houden dat er veel meer werknemers gebruik van zullen maken. 
Als werkgever vraagt u de uitkering voor het ouderschapsverlof aan via het online UWV-werkgeversportaal

Veel soorten verlof 
Er bestaan veel verlofsoorten voor een (aanstaande) moeder en haar partner. In VACO Nieuws nummer 2 (verschijningsdatum 25 juni) komt een overzicht van alle verlofsoorten voor ouders en de bijkomende voorwaarden. 

Meer informatie


Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken/HR: info@vaco.nl (071) 568 69 70.