check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

UBO-register: registratieplicht voor ondernemers

04 augustus 2021

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemers wettelijk verplicht om hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in te schrijven in het zogeheten UBO-register (Ultimate Beneficial Owners). Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.


UBO's
UBO's  zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Er is in ieder geval sprake van een UBO wanneer deze een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang van meer dan 25% heeft. 


UBO-register
Het UBO-register maakt transparanter wie de leiding heeft bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Door de openbaarheid van het register kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.


Wie mag het UBO-register inzien?
Het uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen. 


Registratieplicht
De eerste opgave van de UBO(‘s) van reeds ingeschreven rechtspersonen en andere juridische entiteiten moet uiterlijk plaatsvinden op 27 maart 2022. Rechtspersonen en andere juridische entiteiten die worden ingeschreven na de datum van inwerkingtreding moeten hun UBO(‘s) direct registreren.


Consequenties bij niet (tijdig) registeren
Als niet of onjuist wordt voldaan aan de registratieplicht, dan is sprake van een economisch delict. Daarop staat hechtenis van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete van € 20.750.


Meer informatie
Website Kamer van Koophandel
Artikel VACO Nieuws 4-2020