check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten negentiende VACO Coronamonitor (7 - 14 juli 2021)

15 juli 2021

De uitkomsten van de negentiende VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche. 

Impact coronacrisis neemt verder af, uitgezonderd beleveringsproblemen
De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering die VACO-leden ervaren is sinds het voorjaar gedaald. ‘Beleveringsproblemen door (toe)leveranciers’ vormt de negatieve uitzondering in deze trend en stijgt met 1 procentpunt en blijft daarmee staan op plek 1. De gevolgen van de coronacrisis leiden nog altijd tot grote mondiale logistieke belemmeringen. Zo leidde coronasmettingen in een grote Chinese haven recentelijk nog weer tot extra verstoringen in de containervaart. 

Dalende impact
De impact van de overige punten uit de top 5 laat over een breed front een verdere daling zien. ‘Minder klanten’ (22%, -8 procentpunten) en ‘Minder werk in de werkplaats’ (22%, -3 procentpunten) delen plek 2 en 3. ‘Orderportefeuille minder gevuld’ daalde met 3 procentpunten naar 18%. De afname van de impact wordt vooral veroorzaakt door de versoepelingen van de coronamaatregelen sinds 26 juni. Daardoor worden weer meer kilometers afgelegd met motorvoertuigen, naar werk en voor de (aanstaande) vakantie. Nu de besmettingen weer stijgen en de maatregelen deels worden teruggedraaid is het de vraag of deze trend doorzet. Eind juni lanceerde VACO de zomercampagne Doedebandencheck. Hierin roept VACO automobilisten op om hun banden te laten controleren voordat ze naar de vakantiebestemming afreizen.

Aantal gereden kilometers in 2020 sterk gedaald
Vorige week presenteerde het CBS de cijfers van het aantal gereden kilometers van Nederlandse motorvoertuigen in 2020. Daaruit bleek dat het aantal gereden kilometers met zakelijk personenwagens met 26,8% is afgenomen ten opzichte van 2019. In totaal reden Nederlandse voertuigen in 2020 16,6% minder dan in 2019. De verwachting is dat de banden- en wielenbranche nog lange tijd de naweeën zal voelen van de forse terugval van het aantal gereden kilometers in 2020.

Mondkapjes
In de top 5 van maatregelen om verspreiding tegen te gaan komt ‘Mondkapjes verplicht voor klanten’ niet meer voor. Een direct gevolg van het grotendeels laten vervallen van de mondkapjesplicht per 26 juni 2021. Ondanks het wegvallen van de mondkapjesplicht geeft 11% van de respondenten aan mondkapjes te verplichten voor klanten. 7% verplicht mondkapjes nog voor het personeel.

Verzuim daalt
“Meer verzuim” blijft net als vorige keer steken op plaats 5 en daalde met 8 procentpunten naar 11%. De gevolgen van de recent opgelaaide besmettingen hebben deze cijfers waarschijnlijk nog niet beïnvloed. Mogelijk gaat verzuim, al dan niet als gevolg van quarantaine, later weer stijgen. 

Vertrouwen daalt, behoud van medewerkers en omzetverlies stabiel
Het percentage respondenten dat (veel) vertrouwen heeft in een bedrijfsmatig goede afloop van de coronacrisis is gedaald met 3 procentpunten naar 84%. Het aantal bedrijven dat verwacht afscheid te moeten nemen van personeel is weliswaar met 1 procentpunt gestegen, maar dat is nog altijd gemiddeld genomen een stuk lager dan in voorgaande edities van de Coronamonitor. Het gemiddeld geschatte omzetverlies van de leden, veroorzaakt door de coronacrisis, bedraagt nu 20% (- 1 procentpunt). Nog slechts 14% (- 8 procentpunt, daarmee laagste percentage ooit) geeft aan geen beeld te hebben van het omzetverlies.

Beroep op steunmaatregelen daalt
Het aantal leden dat gebruikmaakt(e) van een steunmaatregel is gedaald naar 22%. Dat is het laagste percentage van alle Coronamonitors. Op de vraag ‘Bieden de huidige maatregelen u voldoende financiële steun?’ antwoordde 42% van de respondenten met  ‘ja’ (+ 2 procentpunten). Dat is het hoogste percentage dat tot nu toe gemeten is.

VACO Coronamonitor zomerstop
In de maand augustus zal de VACO Coronamonitor niet verschijnen. De zomerperiode wordt benut om de inhoud te actualiseren en de frequentie van de vernieuwde VACO Coronamonitor te bepalen. Mede in het licht van het voornemen van de overheid om de steunmaatregelen te beëindigen, in combinatie met het weer oplaaiende virus, is een vervolg van de ledenpeiling na de zomervakantie van belang. De twintigste VACO Coronamonitor wordt op woensdag 1 september 2021 verstuurd, de rapportage volgt een week later.

Vul de VACO Coronamonitor in
VACO roept u op om de Coronamonitor in te (blijven) vullen, zodat we de voortgang na het wegvallen van de steunmaatregelen en de gevolgen van de oplopende besmettingen kunnen blijven volgen. Alleen op basis van een volledig beeld van de branche kan VACO effectief en gericht voor uw belangen opkomen. Heeft u één of meerdere monitors gemist? Geen probleem, u kunt gewoon weer meedoen. 

Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.