check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Inspectie SZW: inspecties naar blootstelling dieselmotoremissie

19 mei 2021

Inspectie SZW is gestart met inspecties naar de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME). De (on)aangekondigde inspecties focussen zich op DME gerelateerde  werkzaamheden, zoals bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan dieselvoertuigen. Wilt u ons op de hoogte stellen als u wordt bezocht door de Inspectie SZW?

Doel van de inspecties
Een van de speerpunten van de Inspectie SZW is het terugdringen van het aantal werknemers dat ieder jaar wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. DME is een carcinogene (kankerverwekkende) stof, met naar schatting de grootste veroorzaker van werkgerelateerde ziektelast. 

Gebruik onze tipkaarten!
Sociale partners hebben tipkaarten ontwikkeld, waarmee u medewerkers kunt informeren en adviseren hoe blootstelling aan DME te beperken is. Maak hier gebruik van en bespreek het bijvoorbeeld in een werkoverleg.
•    Tipkaart beperk dieselmotoremissie voor medewerkers
•    Tipkaart beperk dieselmotoremissie voor directies en preventiemedewerkers

De tipkaarten kunt u ook in papiervorm bestellen via info@vaco.nl 

Neem voor meer informatie contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu: info@vaco.nl of (071) 568 69 70.

Meer informatie
•    Arbocatalogus voor de Banden-  en Wielenbranche
•    Brochure Inspectie SZW: Pak dieselmotoremissie aan
•    BasisInspectieModule Blootstelling aan dieselmotoremissie