check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Vervolgonderzoek bandenspanning: 64% van de auto’s rijdt met onderspanning

02 maart 2021

Ingenieursbureau M + P doet onderzoek naar de bandenspanning van personenauto’s in Nederland. De conclusie van de metingen (inloggen) in 2020 is dat 64% van de gemeten voertuigen minimaal één band met onderspanning heeft. Dat is een forse verslechtering ten opzichte van het resultaat van de metingen in 2019 (destijds 47%).

M + P voert de onderzoeken uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij elke meting worden duizend auto’s gecontroleerd. De zogenoemde 2-metingen in 2020 waren het vervolg op de 0-meting (inloggen) in 2018 en de 1-meting (inloggen) in 2019. Destijds had 52% (2018) en 47% (2019) van de gemeten voertuigen minimaal één band met onderspanning.


Trendbreuk
M + P voerde de metingen uit in juni en november 2020. In juni had 52% van de gemeten voertuigen minimaal één band met onderspanning, in november was dat toegenomen tot 75%. De onderzoekers denken dat dit hoge percentage komt doordat veel auto’s in de corona-periode veel minder zijn gebruikt, met een negatieve invloed op bandenonderhoud en aantal bandenwissels.  


20% met gevaarlijke onderspanning
Van de gemeten voertuigen had 20% minimaal één band met een gevaarlijke onderspanning van 0,5 bar of meer. Dit percentage is hoger dan in 2018 (destijds 15%) en 2019 (12%). De resultaten in november 2020 (26%) zijn wederom veel slechter dan in juni (14%).


Meer informatie
- VACO-dossier bandenspanning
- VACO-dossier onderzoeken