check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Subsidieregeling voor elektrische bedrijfsauto's

22 februari 2021

Wilt u een elektrische bedrijfsauto met een maximum gewicht tot 4.250 kg aanschaffen? Dan kunt u vanaf 15 maart 2021 aan aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Deze nieuwe subsidieregeling vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Het budget voor 2021 is € 22 miljoen. De overheid kondigde deze subsidie eind vorig jaar al aan. 


Subsidiebedragen
  • Voertuigcategorie N1 (maximum toelaatbaar gewicht 3.500 kg): de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs, met een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto.
  • Voertuigcategorie N2 (maximum toelaatbaar gewicht 4.250 kg): de subsidie is 10% van de verkoopprijs exclusief btw, met een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto.


Voorwaarden
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden en verplichtingen.

  • Een van de belangrijke voorwaarden is: wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn.
  • De koop- of financial leaseovereenkomst mag u niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
  • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto's moet hoger zijn dan € 20.000.

Op de bedrijfsautolijst SEBA staan merken en modellen (handelsbenamingen) van volledig emissieloze bedrijfsauto's. 


Aanvragen
U vraagt de subsidie vanaf 15 maart 2021 09.00 uur online aan op de website van RVO. Bereidt u zich nu alvast voor en bekijk het aanvraagproces. Bereid u zich nu alvast voor en bekijk het aanvraagproces


Zero emissie-zones in steden
Gemeenten krijgen vanaf 2025 de mogelijkheid om zero emissie-zones in te stellen. Bestelwagens en vrachtwagens mogen vanaf 2030 alleen in deze gebieden rijden als ze emissievrij zijn.