check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Vereniging BEM stelt voorlopige afvalbeheersbijdrage 2021 vast

03 december 2020

Vereniging Band & Milieu (BEM) heeft de voorlopige afvalbeheersbijdrage voor personen- en bestelwagenbanden per 1 januari 2021 vastgesteld op € 1,70 per band (tot 1 januari 2021 € 1,50), exclusief btw. De fabrikanten en importeurs kunnen het nieuwe tarief vanaf 1 januari 2021 in rekening brengen. 

Besluit Beheer Autobanden 
Sinds 1 april 2004 is het Besluit Beheer Autobanden van kracht. Dit houdt in dat fabrikanten en importeurs van personenwagenbanden verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van de door hen op de Nederlandse markt gebrachte personenwagenbanden. Zij geven gezamenlijk via RecyBEM uitvoering aan de verplichtingen van dit besluit en brengen hun afnemers een afvalbeheersbijdrage in rekening.