check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten negende VACO coronamonitor ( 2 – 9 september 2020)

10 september 2020

De uitkomsten van de negende VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche.

Geschat omzetverlies licht gestegen
Het geschatte omzetverlies van de leden, veroorzaakt door de coronacrisis, bedraagt nu 21%. Dat is 1 procentpunt hoger dan in de achtste VACO Coronamonitor. Het percentage leden dat nog geen beeld heeft van hun omzetverlies is met twee procentpunten gedaald naar 27%. Het overgrote deel van de leden heeft vertrouwen dat hun bedrijf de crisis overleeft; met 89% is dit percentage terug op het niveau van de periode mei tot juli.

Fors grotere impact corona op bedrijfsvoering
De impact van de coronacrisis op de bedrijfsvoering die VACO-leden ervaren is flink toegenomen. Dat is te zien in de impact-top 5. De nummer 1 in de top 5: ‘minder werk in de werkplaats’ steeg met 8 procentpunten naar 51%. Eenzelfde ontwikkeling is te zien bij de nummer 2 ‘minder klanten’ (49%, + 9 procentenpunten), de nummer 3 ‘minder gevulde orderportefeuille’  (41%, + 9 procentpunten) en op de vierde plek ‘minder liquiditeit’ (19%, + 8 procentpunten). Het percentage leden dat verwacht afscheid te moeten nemen van medewerkers is ten opzichte van de vorige Coronamonitor verdubbeld. Dat lijkt niet te rijmen met de Bandenwisselweken die voor de deur staan, een periode waarin bandenservicebedrijven in ‘normale’ tijden druk zijn met de wissel van zomer- naar winterbanden. VACO-bandenspecialisten staan echter aan de vooravond van een bandenwisselperiode die op meerdere gebieden onvoorspelbaar is. De vele thuiswerkers rijden minder kilometers, wat gevolgen zal hebben voor het aantal bandenwissels van zakelijke en particuliere klanten. Daarnaast is het de vraag hoeveel mensen met hun auto in corona-tijd op wintersport gaan en mede daarom voor winterbanden kiezen.

Bandenwisselweken: anders-dan-anders
VACO-bandenspecialisten vragen zich niet alleen af hoeveel klanten zij zullen ontvangen voor een seizoens-bandenwissel, met gevolgen voor de werkplaatsbezetting en de omzet. Bandenwissels duren langer door de extra aandacht voor hygiëne, klanten en personeel. Bovendien biedt de wachtruimte plaats aan minder klanten dan in ’gewone’ tijden. In tegenstelling tot de Bandenwisselweken in het afgelopen voorjaar, kunnen klanten in de herfst en winter over het algemeen niet buiten wachten als er voor hen geen ruimte is in de wachtruimte. Conclusie: het is belangrijker dan ooit dat de bandenwissels eerder beginnen. VACO roept alle zakelijke en particuliere klanten van VACO-bandenspecialisten met klem op om tijdig een afspraak te maken om hun banden professioneel te laten wisselen.

Forse stijging gebruik steunmaatregelen
VACO peilt met de Coronamonitor hoeveel leden gebruikmaken van financiële steunmaatregelen. Ruim een derde van de respondenten (35%) maakt gebruik van één of meer regelingen. Zoals verwacht is het aantal aanvragen voor de NOW 2.0 regeling fors toegenomen in de laatste weken dat deze regeling kon worden aangevraagd (sluitdatum: 1 september). De stijging is vooral afkomstig van relatief kleine bedrijven die in de eerste steunronde geen gebruik hebben gemaakt van NOW. Het gebruik van de maatregel ‘Uitstel aflossing financiering via de bank’ nam flink toe (11%, + 4 procentpunten) en staat weer in de top-3 van meest gebruikte regelingen. Dit is een logisch gevolg van de genoemde afname van liquiditeit bij VACO-leden. De ontwikkelingen tonen aan dat de economische effecten van de coronacrisis meer en meer voelbaar worden bij het MKB in de banden- en wielenbranche.

Vul de VACO Coronamonitor in
De VACO Coronamonitor verschijnt maandelijks, op de eerste woensdag van elke maand. Op woensdag 7 oktober wordt de tiende VACO Coronamonitor verstuurd, de rapportage volgt een week later. Wij roepen u op om de Coronamonitor weer in te vullen, zodat we de voortgang kunnen monitoren. Heeft u één of meerdere monitors gemist? Geen probleem, u kunt gewoon weer meedoen. 

Meer informatie

 
Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.