check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Inspectie SZW controleert garagebedrijven

30 juni 2020
Inspectie SZW controleert medio juli 2020 een groot aantal garagebedrijven op het voldoen aan de arbowetgeving. Het doel van de controle is ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Controle vindt plaats op de beschikbaarheid van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het jaarlijks bijgewerkte Plan van Aanpak. Ook moet het bedrijf een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst hebben afgesloten. De Inspectie controleert met name of er maatregelen zijn genomen ten aanzien van de arborisico’s: lichamelijke belasting, dieselmotoremissie (DME), gevaarlijke stoffen en machineveiligheid (jaarlijkse controle op veiligheid).

Controle op basis van SBI-code
De bedrijven met een eerste SBI-code die begint met 45.1, 45.11, 45.11.2 en 45.19.2 hebben een brief van de Inspectie SZW ontvangen. Als deze bedrijven in de steekproef vallen krijgen zij nog een brief van de Inspectie met het verzoek informatie aan te leveren. Bedrijven die de juiste documenten niet kunnen overleggen krijgen een boete.
 
De meeste bedrijven in de banden- en wielenbranche staan ingeschreven met een eerste SBI-code 45.202 (bandenservicebedrijven) of 45.312 (groothandel en handelsbemiddeling in banden). Deze bedrijven ontvangen in principe geen brief van de Inspectie SZW.
 
Meer informatie
 
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.