check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten VACO Coronamonitor 1 (25 - 31 maart 2020)

02 april 2020

De uitkomsten van de eerste VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze tweewekelijkse ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche.

Vertrouwen en geschat omzetverlies
Op dit moment heeft een grote meerderheid van de VACO-bedrijven (76%) vertrouwen dat het bedrijf de crisis doorkomt. Een flink deel van de bedrijven (59%) heeft nog geen exact beeld van het omzetverlies. De eerste cijfers wijzen op een geschat omzetverlies van 33%. De verwachting is dat naarmate we verder in de tijd komen, het omzetverlies exacter kan worden ingeschat.

Personeel en steunmaatregelen
84% van de bedrijven verwacht vooralsnog geen afscheid te moeten nemen van de medewerkers. Desondanks geeft 80% aan niet te weten of de huidige maatregelen voldoende steun gaan bieden. Afgelopen week maakte een kwart (26%) van de bedrijven gebruik van steunmaatregelen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de onduidelijkheid die bestond voor de meest gebruikte regeling; het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vanaf 6 april opent naar alle waarschijnlijkheid het loket voor de NOW-regeling bij de UWV. Verwacht wordt dat het aantal bedrijven dat gebruik gaat maken van de regelingen zal gaan toenemen.

Top 5 impact op de bedrijfsvoering

  1. Minder klanten                                       69%
  2. Orderportefeuille minder gevuld            57%
  3. Minder werk in werkplaats                     57%
  4. Orders geannuleerd                              35%
  5. Meer zieke personeelsleden                 33%


Vul de VACO Coronamonitor in
Op woensdag 8 april 2020 wordt de tweede VACO Coronamonitor verstuurd. Wij roepen u op om deze weer in te vullen zodat we de voortgang kunnen monitoren. Zo bewijzen we elkaar en de banden- en wielenbranche een belangrijke dienst en kunnen we de crisis gezamenlijk te lijf gaan. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.