check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Gewijzigde verklaring voor nood(kinder)opvang van medewerkers die onmisbaar zijn

02 april 2020
Het benoemen van een vitale activiteit of beroep geeft werknemers recht op nood(kinder)opvang (zonder kosten voor de ouders). Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op school en/of de kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).
 
Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. Noodopvang is dus niet bedoeld voor alle werknemers in het bedrijf, maar voor die werknemers die onmisbaar zijn.
 
Banden- en wielenbranche: onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen
De overheid beschouwt de banden- en wielenbranche deels als een onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen. Of een specifieke functie als onmisbaar wordt beschouwd, is maatwerk. VACO concludeert dat de banden-en wielenbranche onmisbare ondersteunende activiteiten uitvoert voor de door de overheid benoemde vitale beroepen en processen, waardoor ook dit recht op noodopvang ontstaat. Concreet denken we daarbij aan:
 
Levering en (de)montage van banden voor o.a.
 • openbaar vervoer
  - de voedselketen (van akkerbouwer of veehouder t/m winkel/supermarkt)
  - vervoer van afval en vuilnis
  - transport van brandstoffen
  - hulpverleningsdiensten (o.a. politie, brandweer, ambulancezorg, Rijkswaterstaat).
 • wagenparkbeheer (controleren van schade, slijtage, bandenspanning en bandenvervanging).
 • pechservice (mobiel en in werkplaats) voor bovengenoemde cruciale sectoren en langs het (hoofd)wegennet.

(Gewijzigde) verklaring voor uw medewerker
We hebben een gewijzigde verklaring online gezet, die uw medewerker in staat stelt dagopvang, BSO of gastouderopvang te regelen op basis van zijn/haar onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen. 
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.