check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

RI&E voor de banden- en wielenbranche geüpdatet

04 maart 2020

Recent hebben de sociale partners (werkgeversorganisatie VACO en de vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie) de Branche RI&E geüpdatet. Deze Branche RI&E richt zich specifiek op de banden- en wielenbranche en is een uiterst nuttig hulpmiddel voor preventiemedewerkers om de risico’s binnen in het bedrijf in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Met een RI&E zet u de belangrijke arborisico’s op een rij. Zo kunt u deze risico’s gericht aanpakken.

Strengere controle op naleving van de RI&E
De Inspectie SZW gaat strenger controleren of bedrijven beschikken over een RI&E en of daarin alle belangrijke risico’s zijn opgenomen. Het niet hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie en Plan van aanpak kan voortaan direct een boete opleveren.

Een nieuwe RI&E maken
Wanneer moet je een nieuwe RI&E maken? In sommige gevallen kan je je huidige RI&E aanvullen, denk hierbij aan het starten van een nieuwe activiteit. In andere gevallen verdient het de voorkeur om een nieuwe RI&E op te stellen bijvoorbeeld:

  • als de bestaande RI&E ouder is dan 3 jaar;
  • als u uw activiteiten hebt uitgebreid;
  • als u verbouwd hebt of verhuisd bent.


Hulpmiddel voor het maken van de RI&E
Sociale partners hebben een speciale bewaarmap ontwikkeld om u te helpen bij het opstellen van de RI&E en het Plan van aanpak. De bewaarmap bevat onder andere een handleiding om de RI&E te maken, informatie over de werknemersraadpleging, modelformulieren en – verklaringen en 14 vel stickers. VACO leden kunnen deze bewaarmap gratis aanvragen. Niet-leden kunnen de map bestellen voor € 27,50.

Toetsen van de RI&E
Het voordeel van een Erkende Branche RI&E is dat bedrijven met maximaal 25 medewerkers in loondienst de RI&E niet hoeven te laten toetsen door een arbokerndeskundige of gecertificeerde arbodienst.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op het ledendeel van vaco.nl of kunt u contact opnemen met Miranda Jansen, Adviseur kwaliteit, arbo en milieu, via info@vaco.nl of tel. 071-568 69 70.