check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Ledenenquête 2020 is verstuurd - vult u deze snel in?

20 januari 2020

De jaarlijkse ledenenquête aan alle hoofdvestigingen van de VACO-leden is verstuurd. Met de gegevens die u verstrekt, houden wij ons ledenbestand up-to-date. Wilt u de enquête uiterlijk 6 februari ingevuld aan ons retourneren? 

Waarom is het voor u van belang dat de gegevens up-to-date zijn?
De gegevens over de samenstelling van uw onderneming zijn in de eerste plaats van belang voor het vaststellen van uw jaarlijkse contributie. Met de goede gegevens krijgt u ook een juiste contributiefactuur en zijn correcties niet nodig. In de tweede plaats zijn uw gegevens van invloed op uw stemrecht. En tot slot worden de gegevens van uw bedrijf vermeld op vaco.nl en bandveilig.nl.

Waarom is het voor de branche van belang dat de gegevens up-to-date zijn?
De samenstelling van uw bedrijf is ook belangrijk voor het vaststellen van onze organisatiegraad. Deze is namelijk van invloed op de toepassing van de cao (ook niet-leden zijn daardoor wettelijk verplicht zich te houden aan de cao). Zo ook op de verplichting voor niet-leden om deel te nemen aan het pensioenfonds voor onze branche.

Bent u verplicht de ledenenquête in te vullen?
Ja. In de statuten van onze vereniging is dat opgenomen. De vereniging zal de opgaven steekproefsgewijs controleren.

Vult u de ledenenquête snel in?
Wij stellen het erg op prijs als u de enquête snel invult en uiterlijk 6 februari aan ons terugstuurt. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met Jan Verhaar of (071) 568 69 53.