check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

RIVM: “Verspreiding zikavirus in Nederland zeer onwaarschijnlijk”

03 februari 2016

Het zikavirus is volop in het nieuws. Sommige media brengen geïmporteerde tweedehands autobanden in verband met de verspreiding van het zikavirus. De mug die het virus verspreidt is echter niet in Nederland aangetroffen en ook niet in autobanden. Het RIVM meldt dan ook op haar website: "Verspreiding van het zikavirus binnen Nederland is zeer onwaarschijnlijk omdat de verantwoordelijke steekmuggen in Nederland niet voorkomen."

Tijgermug zelden besmet met denguevirus
Wel zijn in het verleden tijgermuggen geconstateerd in naar Nederland geïmporteerde tweedehands banden. Deze muggensoort kan drager zijn van het denguevirus, maar dat is zelden het geval. Het RIVM zegt daarover: "Slechts een klein deel van de Aziatische tijgermuggen is besmet met het denguevirus. En niet alle besmette muggen brengen het virus over op mensen. Bovendien worden niet alle mensen die het virus oplopen ziek. In Nederland zijn nog nooit mensen ziek geworden door een steek van de sporadisch geïmporteerde Aziatische tijgermug."

Maatregelen geregeld in convenant
Nederlandse bedrijven die handelen in tweedehands banden doen er alles aan wat wettelijk is toegestaan om te voorkomen dat de tijgermug ons land binnenkomt of hier overleeft. Zij hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in preventieve maatregelen, zoals markering van banden uit ‘risicolanden’ en overkapping van opslagplaatsen. Dit laatste om te voorkomen dat er water in de banden komt te staan, waarin muggen eitjes zouden kunnen leggen. VACO heeft namens de betrokken bedrijven hierover een convenant afgesloten met de overheid.

Bestrijding door bandeninzamelingsbedrijven effectief
De preventieve maatregelen in combinatie met adequate bestrijding lijken effectief te zijn. In 2015 zijn in totaal nog maar elf tijgermuggen aangetroffen bij Nederlandse bandenbedrijven. In de jaren ervoor ging het om enkele tientallen. In 2016 zal VACO nieuwe afspraken maken met de overheid om de gezamenlijke preventie en bestrijding zonodig nog verder te verbeteren.