check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Boetes voor ontbreken van een RI&E en plan van aanpak gaan omhoog

19 maart 2019

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak (overzicht van de verbeterpunten). Ook krijgt de inspectie SZW de bevoegdheid om direct een boete op te leggen. Op dit moment mag de Inspectie SZW alleen een eis stellen of een waarschuwing geven.

Risico inventarisatie & evaluatie
De risico’s in uw bedrijf komen naar voren in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. De RI&E is een gestructureerde methode om veilig en gezond werken in uw organisatie te verbeteren. U kunt daarbij gebruik maken van de Branche RI&E voor de Banden- en wielenbranche.

Is uw RI&E nog up-to-date?
Een RI&E die ouder is dan drie jaar is in de meeste gevallen niet meer actueel. Actualiseren is dan noodzakelijk. Ook als zich tussentijds veranderingen in het bedrijf voordoen moet een nieuwe RI&E worden opgesteld. Bijvoorbeeld als:

  • de werkplaats opnieuw is ingericht;
  • het dienstenpakket is uitgebreid;
  • u verbouwd hebt of verhuisd bent.


Een nieuwe RI&E maken
Sociale partners hebben een speciale bewaarmap ontwikkeld om u te helpen bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. De bewaarmap bevat onder andere een vernieuwde handleiding om de RI&E te maken, informatie over de werknemersraadpleging, modelformulieren en – verklaringen en 14 vel stickers. VACO leden kunnen deze bewaarmap gratis aanvragen. Niet-leden kunnen de map bestellen voor € 27,50.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op het ledendeel van vaco.nl of kunt u contact opnemen met Miranda Jansen, Adviseur kwaliteit, arbo en milieu, via info@vaco.nl of tel. 071-568 69 70.