check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

VACO stimuleert veilig en gezond werken

10 januari 2019

Veilig en gezond werken motiveert medewerkers en beperkt het verzuim. Bovendien voldoet u daarmee aan de arbowet en -regelgeving. Kortom, arbovoorlichting en -instructie biedt veel voordelen. En VACO geeft u hierbij ondersteuning.

Arbovoorlichting en -instructie
Sinds enkele jaren verzorgen wij op verzoek van VACO-leden arbovoorlichting en -instructie voor hun medewerkers. Zowel de werkgevers als de medewerkers geven aan dat zij deze voorlichtingsbijeenkomst over arborisico's erg waardevol vinden. Voorbeelden die tijdens de presentatie werden gegeven van recent gebeurde ongevallen, openden menigmaal de ogen van de medewerkers.

Voorlichtingsbijeenkomst bij u op locatie
Ook voor u willen wij zo'n voorlichtingspresentatie over arborisico's geven. De presentatie is gericht op de dagelijkse praktijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Het kan plaatsvinden bij u op het bedrijf, zodat uw medewerkers niet hoeven te reizen. Als u ook van dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Miranda Jansen, adviseur kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.

Meer informatie
Lees meer over de voorlichtingspresentatie in VACO Nieuws en het artikel van AMT. VACO beschikt over een belangrijk aantal arbo- en milieuhulpmiddelen. De meeste producten zijn gratis voor VACO-leden. Daarnaast kunt u veel arbo-informatie vinden op bandenenwielen-arbocatalogus.nl, mijnbandenbaan.nl en het ledendeel van vaco.nl.