OPLEIDINGSINSTITUUT
voor de banden- en wielenbranche
1 1
Bandengame!
Test hier je
bandenkennis

Geen monteursdiploma maar wel voldoende relevante werkervaring?

Dan kunnen uw technici ook APK-keurmeester worden. Via het EVC-traject is het mogelijk om kennis en ervaring van werknemers te laten vastleggen en te gebruiken voor vervolgscholing.

 

Het traject is bedoeld voor de werkgever om te inventariseren wat het kennisniveau van zijn werknemer is. Sinds kort kan EVC ook worden gebruikt als intredetoets voor andere opleidingen. Werknemers met voldoende relevante werkervaring, zonder het juiste diploma, kunnen zo toch APK-keurmeester worden.

 

Beoordelen

Uit de EVC komt het ervarings- en kennisniveau van uw werknemer naar voren. Wanneer de werknemer de beoordeling ‘eerste monteur’ krijgt, kan hij direct instromen in de opleiding ‘APK-keurmeester’. Wordt uw werknemer beoordeeld als ‘tweede monteur’ (niveau 2), dan is het mogelijk om de intredetoets keurmeester APK te maken. De duur van deze opleidingen is:

 

Het traject

Het EVC-traject ziet er in grote lijnen als volgt uit:

1.       Controleer aan de hand van de toetslijst of de werkzaamheden die omschreven zijn in grote lijnen uitgevoerd kunnen worden door de werknemer.

2.      Via www.ibki.nl schrijft u de werknemer in voor het EVC-traject. Hierbij vult u tevens de werkgevers- en werknemersscan in.

3.      Het IBKI controleert de ingestuurde gegevens en maakt vervolgens een afspraak om de ‘proeve van bekwaamheid’ bij de werknemer af te nemen. Ook kan U ervoor kiezen dat het IBKI een EVC-werkplaatsobservatie komt uitvoeren. Een overzicht van de praktijkopdrachten die mogelijk uitgevoerd dienen te worden, vindt u op de website van IBKI.

4.       Hierna wordt u het EVC-rapport toegestuurd. Bij voldoende niveau kan uw werknemer starten met het APK-leermeestertraject. 

 

Wanneer u als werkgever de EVC-procedure voor een werknemer betaalt, kunt u rekenen op een afdrachtvermindering loonbelasting van € 329,-. Voor bedrijven die zijn aangesloten bij het Fonds Collectieve Belangen subsidieert Stichting SVOB het overige deel van de kosten voor het EVC-traject. Hiervoor dient een kopie van het EVC-aanmeldingsformulier en een kopie van het EVC- eindrapport aan Stichting SVOB verzonden te worden. Stichting SVOB biedt de APK-opleidingen aan via verschillende opleidingsinstituten. De kosten verschillen per opleidingsinstituut. 

 

Interesse?
Maak gebruik van de aanwezige kennis binnen uw bedrijf. Voor meer informatie over de ondersteuning van dit traject neemt u contact op met Stichting SVOB telefoonnummer (071) 568 69 40 of svob@kcleiden.nl.